Post content

The Polish Society for Nutritional Sciences

Organisation Website [http://ptnz.sggw.pl/]

Logo of The Polish Society for Nutritional Sciences


Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych (PTNŻ)

President
Dr.hab. Jadwiga Hamulka
jadwiga_hamulka@sggw.pl

Vice President
Prof. dr hab. Lidia Wadolowska
lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

Contact Details

Mariola ArauczPTNŻ Officeptnz@sggw.plContact website [http://ptnz.sggw.pl/]