Logo of Czech Society for Nutrition

Czech Society for Nutrition

Společnost pro výživu (CZ) SPV Chairman MUDr. Petr Tláskal, CSc. laspet@email.cz Vice Chair MD Jan Bozenský Vice Chair Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.